Avrunding med desimaltall

Av og til når man gjør om brøk til desimaltall, så vil ikke rekken med tall slutte.

Den mest kjente brøken på dette eksempelet er 1/3. Det er ~0,33333… og vil fortsette i uendelighet. Neste er 2/3. Det er ~0,66666… og vil fortsette i all evighet. Men når man skriver det på denne måten må man avrunde tallet, og da blir det ~0,66667.

I butikken må man også kunne avrunde. I Norge har vi kroner og ører. Ører finnes ikke lenger som mynter, så kjøpesummen må avrundes til nærmeste hele krone.

Om man regner areal og omkrets av en sirkel, så kommer ikke unna π (pi). π er et irrasjonelt tall som aldri kan skrives som desimaltall. Det er uendelig langt. Da må man også kunne avrunde desimaler.

Avrunding for desimaler er veldig likt vanlig avrunding. Er tallet mellom 5 og 9, avrunder man opp. Er det mellom 0 og 4, gjør man ingenting.

For å avrunde desimaler, må man tenke på hvilken desimalplass som skal avrundes til, tidel, hundredel, tusendel osv. For å avrunde 0,1546 til nærmeste tusendel er svarene:

  • Nærmeste tidel: 0,2
  • Nærmeste hundredel: 0,15
  • Nærmeste tusendel: 0,155

Et annet eksempel er 1,9999. Svar er:

  • Nærmeste tidel: 2,0
  • Nærmeste hundredel: 2,00
  • Nærmeste tusendel: 2,000

Normalt vil man ikke skrive null uten noe annet tall på høyre side, men ved avrunding er det viktig å være presis og si at det er tallet 2,000 og ikke 2.

Om man ser motsatt vei, så kan tallet 2 allerede være avrundet fra alle verdier mellom 1,5 og 2,4. Det er veldig forskjellig fra 2,000.