Legg sammen brøkene med forskjellig nevner

Brøkoppgavene for elever i 5 og 6 trinn. Øv på å finne felles nevner og addisjon av brøkene med forskjellig nevner.

EnglishNorway