Legg sammen brøkene med forskjellig nevner

Brøkoppgaver for elever i 5 og 6 trinn.

Øv på å legge sammen brøkene og finne felles nevner.