Finn likeverdige brøk og regn summen av brøkene

Oppgaver med brøk for elever i 5.trinn og 7.trinn. Elevene skal finne brøker med like verdier. Alle brøkene har enkle tall. Dette skal styrke forståelsen av brøk.

Den andre delen består av enkle summeringsoppgaver med brøk. Eleven skal regne ut summen av enkle brøker.

Noen regnestykker har lik nevner. Andre har ulik nevner og man må finne felles nevner før brøkene legges sammen.