Finn likeverdige brøk og regn summen av brøkene

Øvingsoppgaver med brøk for elever i 4. trinn og starten av 5. trinn. Elevene skal finne likeverdige brøker fra en rekke med andre brøker med enkle tall. Dette skal styrke forståelsen av brøkene.

Den andre delen av arkene består av enkle summeringsoppgaver med brøk hvor eleven skal regne ut summen av enkle brøker.

Noen regnestykker inneholder samme nevner, og andre har det ikke og elevene må kunne finne felles nevner før summering.

EnglishNorway