Skip to main content

Koordinatsystem – fargelegg is

Øv på å bruke koordinatsystem og regneark annotasjoner. Elevene skal fargelegge rutenett basert på gitte koordinater. Ved å følge de oppgitte koordinatene, vil de avdekke en tegning med sommermotiv – is. Målet med oppgaven er å forbedre elevenes forståelse av koordinatsystemer, samt deres evne til å lese og plotte punkter nøyaktig.