Den lille gangetabellen 3-gangen

Den lille gangetabellen opptil 3-gangen med store ruter som elevene skal fylle ut.

Gratis PDF til utskrift med enkelte tall utfylt: 1 ark, 10 ark

Template PDF uten noen tall fylt ut: 3-gangen tom PDF

Relaterte hefter: Gangehefte for alle trinn