Gangetest Online

Gangetesten hjelper deg å finne ut om du kan hele gangetabellen eller om det er noen områder du bør øve mer på. Det er viktig for alle å ha solide ferdigheter i matematikk og gangetabellen er en av grunnsteinene i matematikken.

En gangetabell heter egentlig “multiplikasjonstabell” og er noe som alle barn i grunnskolen skal lære utenat.

Regler:
– Skriv svar i den siste ruten.
– Trykk på knappen “Neste” for neste regnestykket.
– Sjekk gjerne om du svarte riktig.

Prøv også vår Gangehefte for alle trinn.