Matematikk

En samling av oppgaver for 3. klasse. I det tredje trinnet skal eleven kunne 1-, 2-, 3-, 4-, 5- og 6- gangen utenat, og kan anvende det i oppgaveløsing. Eleven skal kunne lese og skrive klokkeslett når klokka er hel, halv, kvart på og kvart over. Sammenheng mellom multiplikasjon og divisjon skal være klar og dette skal kunne brukes i oppgaveløsning. Eleven skal kunne addere tall med tierovergang, bruke enkel brøk i praktiske sammenhenger samt subtrahere med veksling.

EnglishNorway