Matematikk

En samling av oppgaver for 2. klasse. I det andre trinnet skal eleven kunne addere og subtrahere i tallområdet 0 til 100. Eleven skal kunne angi hel, halv og kvart time ved bruk av analog klokke, dele opp et tosifret tall i tiere og enere. Eleven skal også kunne vite hvor lang en meter og en centimeter er.

EnglishNorway