Skip to main content

Tallmønster med heltall

Tallrekker med heltall der man skal finne de neste tallene i en tallfølge. Finn ut hvilket system som er brukt for å sette opp de 4 første tallene og fortsett mønster.

Matteoppgaver til utskrift.