Fyll inn tallene på tallinjene

Matteoppgave til utskrift for 3 og 4 klasse.

Skriv inn riktige tall på tallinjene. Rekkene inneholder hele tiere og tall mellom 0 og 100.

Du kan også laste ned oppgavetemplate og lage tallinjeoppgaver selv: tallinjene template

EnglishNorway