Skip to main content

Sett ring rundt primtall

Øv på å finne primtallene i tallsystemet mellom 1 og 100. Sett ring rundt primtall.

Et primtall er et naturlig tall større enn 1, som bare er delelig med seg selv og 1. Med unntak av tall under 10 må alle primtall slutte på tallene 1, 3, 7 eller 9.

De første 10 primtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …

Se også Primtall heftet