Mattekryss med 3×3 ruter og tall opptil 100

Tallkryss matteoppgaver med 3×3 ruter for barn i 3 klasse. Løs oppgavene ved å bruke tall 1 – 100. Øv på addisjon og subtraksjon, samt ligninger med 1 ukjent.

Last ned PDF: Tall kryssord sudoku 3×3 – fri PDF.

Spill Online: Mattekryss Online