Matematisk kryss online

Regler:
1. Fyll ut tomme ruter med tall
2. Tallene må passe inn slik at regnestykkene går opp både vertikalt of horisontalt.
3. Det kan kun være positive heltall.
4. Når alt er løst skal alle regnestykkene (horisontale og vertikale) være riktige.
5. Trykk på knappen “Kontroller” når du er ferdig for å sjekke resultatet.