Leseoppgaver i matematikk

Leseoppgaver 2. klasse, norskforståelse og matte, del 2-thumbnail

I denne oppgaven må eleven sette seg inn i teksten og forstå mengder. Her er det viktig å være nøye, siden 1 feil vil føre til følgefeil og alt blir galt.

 Leseoppgaver 2. klasse, norskforståelse og matte, del 2.

Tore har 20 kroner. John har 20 kroner mer enn Tore.

Hvor mange kroner har Tore? ___________

Hvor mange kroner har John? ___________

Hvor mange kroner har de tilsammen? ___________

En tomat koster 5 kroner. Et eple koster 3 kroner mer enn en tomat. En mango koster 8 kroner mer enn et eple.

Hvor mye koster en tomat? ___________

Hvor mye koster et eple? ___________

Hvor mye koster en mango? ___________

Hvor mye koster en tomat og en mango? ___________

Tore har lyst på mango. Hvor mange epler kan Tore kjøpe? ___________

Tore kjøper en mango. Hvor mye penger har Tore igjen? ___________

John har ikke lyst på noe, og kjøper ikke noe. Hvor mange flere kroner enn Tore har John. ___________

Hvor mange kroner har Tore og John? ___________