På butikken – gave

Hjelp elever med å øve på addisjon og subtraksjon gjennom praktiske eksempler fra en butikk. Elevene skal finne ut hvilke gaver de kan kjøpe innenfor et gitt budsjett og beregne hvor mye penger de har igjen eller hvor mye de mangler for å kjøpe bestemte leker.

Oppgavene inkluderer:

  1. Identifisere hvilke gaver som kan kjøpes innenfor et budsjett.
  2. Beregne hvor mye penger som er igjen etter kjøp.
  3. Finne ut hvor mye penger som mangler for å kjøpe bestemte leker.
  4. Summere kostnadene for en gruppe leker.

Dette hjelper elevene å anvende grunnleggende aritmetiske ferdigheter i en realistisk kontekst, noe som gjør læringen mer engasjerende og relevant.