Leseoppgaver, norskforståelse og matte

Leseoppgaver 2. klasse, norskforståelse og matte-thumbnail

Tore og John har 10 kroner hver.

Hvor mange kroner har Tore? ___________

Hvor mange kroner har John? ___________

I denne oppgaven må eleven lese teksten og forstå innholdet for å kunne svare på spørsmålene.

Arbeidsark (PDF), Leseoppgaver 2. klasse, norskforståelse og matte