Geometri tell figurer

Finn antall figurer med forskjellige geometriske former.

I disse lure oppgavene skal elevene øve på å gjenkjenne forskjellige geometriske figurer ut fra en mer kompleks geometrisk form. De skal telle og forstå forskjellen mellom kvadrat og rektangel, parallellogrammer og trapes.

EnglishNorway