Areal og omkrets av 2d figurer

Trekanter, firkanter og sirkler – sjekk om du husker navn på de forskjellige 2d figurene, samt hvordan å regne ut arealet.

Arealet av en firkant (kvadrat eller rektangel) = lengde x bredde.
Areal av parallellogram = lengde x høyde.
Areal av trekant = (høyde x lengde av en grunnlinje) : 2
Areal av sirkel = PI x radius opphøyd i 2
Areal av trapes = (summen av lengden av de parallelle sidene x høyde) : 2