Brøk forenkle forminske og utvide regnestykkene

Dette oppgavearket viser med eksempler hvordan å regne med brøk, forenkle og forminske dem, samt utvide.

Elevene skal øve på regning med brøkene og finne tilsvarende brøk fra en rekke med flere varianter.

Oppgavene passer for elever i 5. klasse som allerede har en grunnleggende forståelse for hva brøk er.