Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter

Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter på ark. Matteoppgaver til utskrift.

Brøkoppgaver med fargelegging. Elevene skal trene på dypere forståelse av brøk og fargelegge forskjellige antall ruter, avhengig av det totale antall ruter på bildet.

Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter