Tekstoppgaver store tall

Skriv store tall i tekstform om til numeriske verdier. Mange barn vet at millioner og milliarder er mye, men strever med å forstå hvor mye det er og hvordan store tall som “Atten milliarder åtte millioner tre tusen og førtito” skal se ut som tall.

Disse utskrifbare PDF-arkene inneholder 15 tall hver hvor elevene skal lese, forstå og skrive det de leser som tall.

La elevene øve på å konvertere tall i tekstform om til matematisk representasjon så blir det lettere for de å forstå telling og kalkulasjon med store verdier.