Tallrekker 1 til 20

Tallrekker med heltall mellom 1 og 20 for elever i 1.trinn.
Enkle oppgaver for 1.klasse hvor man skal øve på å telle til 20 og skrive inn neste tallet i rekkefølgen.

PDF til utskrift.