Fyll inn manglende tall opp til 100

Fyll inn tallene som mangler i 100 ruter.
PDF til utskrift.
Elevene øver på å telle til 100, samt skrive tallene i riktig rekkefølge.