Skip to main content

Summere klokke og tid

Klokkeoppgaver for 3-4 trinn der elevene skal legge til og trekke fra tid fra en analog klokke.

PDF til utskrift.

Trykk på bildet eller denne linken for å laste ned PDF.