Skriv setninger med ordene

Eleven må lage setninger med ordene til venstre, for eksempel:
“Tung” – “En bil er tung”

Eleven må forstå oppgaven, ordet og forstå hvordan ordet kan brukes i en setning.