Skriv setninger med ordene

Eleven må lage setninger med ordene til venstre, for eksempel:
«Tung» – «En bil er tung»

Eleven må forstå oppgaven, ordet og forstå hvordan ordet kan brukes i en setning.

EnglishNorway