Skip to main content

Oppstilt addisjon og subtraksjon med fire tall

Addisjon og subtraksjon med 4 siffer.

Ekstra matteoppgaver til utskrift med oppstilt regning. Øv på pluss og minus med 4 tall.

Oppgavene er middels vanskelige og er laget slik at barnet må bruke den rette metodikken for å løse oppgavene. For addisjonsoppgaver, så legger man sammen enere, tiere, hundrere og så videre og hvis det blir noen til overs for enere, blir det en ekstra tier. Tilsvarende for subtraksjon, der må man låne om det ikke går opp.

Oppstillingsoppgaver for barn i 3 og 4 trinn.

Oppstilt addisjon og subtraksjon firesifret – fri PDF.