Lag setninger riktig

lag setninger-thumbnail

Oppgavene i dette arket er ekstraoppgaver i norsk. Barna skal øve på å lage setninger. Elevene skal skrive pent på papir, samt bruke punktum og tenke på ordbruk.