Klokkedrill – hel, halv og kvart

Klokkeoppgaver – hel, halv og kvart. Barna skal både tegne visere og skrive klokkeslettet på arket.

PDF til utskrift.

Relaterte hefter: Klokkehefte for alle trinn