Hvor mye penger igjen?


hvor mye igjen-thumbnail

Regneoppgave der eleven skal finne ut hvor mye penger han/hun har igjen etter å ha kjøpt ting.

Middels vanskelig.

EnglishNorway