Regn ut gjennomsnittet i Python

Dette er en nybegynner oppgave. Les hvordan å komme i gang med Python først.

Oppgaven

I denne oppgaven skal vi regne ut det matematiske gjennomsnittet mellom 2 tall.

Du skal:
1. Be bruker å skrive inn 2 tall
2. Regne ut gjennomsnittet av disse 2 tallene og vise det på skjermen

Slik skal programmet fungere:
result gjennomsnitt

Klarer du det på egenhånd, fortsett til neste oppgave!

Oppgaven steg for steg

Åpen IDLE

Vi skal vi skrive koden i et Python kodeprogram som du har på Windows maskinen din allerede – IDLE. Søk opp “IDLE” i søkefeltet og start programmet:
python idle

Dette “kjørevidnu” skal du se når du åpner IDLE:
python idle start

Åpne nytt kodevindu ved å velge File -> New File:
ny kodevindu python

Kodevindu:

Du skal skrive koden i et kodevindu. Koden skal kjøres deretter i et kjørevindu:
vinduer python

Ta imot input fra tastaturet

For å ta imot input i Python bruker du funksjon input().
skriv inn et tall

Lagre 2 tall som 2 variabler

Variabel er en boks der du lagrer ting i. I Python kan du lagre tall og tekst i disse boksene. For å sette et tall eller en tekst inn i variabel bruker du “=” tegn.
variabler i Python

Vi skal lese inn og lagre 2 integer variabler (integer betyr tall) “num1” og “num2”. For dette bruker vi funksjon int() rundt funksjonen input():

num1 = int(input("Skriv første tallet: "))
num2 = int(input("Skriv andre tallet: "))

input python

Når du kjører programmet nå skal det spørre deg å skrive inn 2 tall. Etter det blir programmet avsluttet:
run input python

Skrive ut en hyggelig melding til seg selv

For å skrive ut noe på skjermen brukes funksjonen print().

print("Jeg er flink!")

print beskjed python

Regn ut gjennomsnittet

For å regne ut gjennomsnittet av 2 tall må vi legge de sammen og dele på antall:

(num1 + num2)/2

I koden skal vi lage variabel 3 “gjennomsnitt” som skal inneholde gjennomsnittet av våre 2 tall:

gjennomsnitt = (tall1 + tall2)/antall

Det som gjenstår er å erstatte print(“Jeg er flink!”) med print(“Gjennomsnittet er: “, gjennomsnitt). Husk komma!

gjennomsnitt losning

Slik skal programmet fungere til slutt:
result gjennomsnitt