Sommerhefte barneskole nivå 1

kr 89,00

Antall sider: 52
Nivå: 1 (2-5 klasse)
Andre hefter i serien: Nivå 2

Beskrivelse

Dette matteheftet er en utskrivbar PDF som inneholder mange oppgaver i matte for sommerferien for elever på barneskolen samlet i ett sommer hefte.

Heftet har nivå 1 som betyr at det starter med enkle oppgaver fra 2 og 3 klasse og øker vanskelighetsgraden gradvis til 5 og 6 trinn. Det er mer fokus på å øve å regne med mange oppgaver med gangetabell, pluss og minus, samt klokkeoppgaver.

Barna trenger ikke dyre sommerkurs i matte! Få dem til å gjøre noen mattestykker hver dag i sommeren, vær sammen med dem, sjekk og snakk om temaene deres barn sliter med. Det er alt som skal til for å bli god i matte. Øving, øving og enda mer øving!

Følgende tema er dekket i heftet:

  • Gangetabell fra enkel 6×6 til stor 12×12 og 20×20. Mange regneoppgaver.
  • Oppstilt addisjon og subtraksjon med 2,3, 4 og 5 siffer, addisjon og subtraksjon mellom 1 og 100, subtraksjon med tierovergang, finne 1 ukjent
  • Klokka: halv, kvart, 5 minutter, tekstoppgaver
  • Brøk enkle oppgaver fra 3 og 4 klasse
  • Konvertere måleenheter som cm, liter og gramm
  • Mattekryss med pluss, minus, gange og deling, mattesudoku 3×3 og 4×4 med pluss, minus, gange og deling
  • Desimaltall, avrunding, regning med negative tall
  • Prikk to prikk oppgaver, koordinatsystem
EnglishNorway