Matteoppgaver for 3 klasse

kr 79,00

Dette heftet er en printable PDF fil som inneholder mange matteoppgaver for elever i 3 trinn samlet i en mattebok.

Antall sider: 30

Beskrivelse

Følgende tema er dekket i heftet:

  • Oppstilt addisjon og subtraksjon med 3 og 4 siffer, subtraksjon og 1 ukjent
  • Klokka, brøk, avrunding, måleenheter
  • Ganetabellen, regne- og leseoppgaver med gange og deling
  • Mattesudoku og mattekryss med aritmetiske operasjoner
EnglishNorway