Skip to main content

Rentefot eller Periodisk rente (P)

Rentefot, rentesats eller periodisk rente (Periodic Interest Rate) (P) er renten for en viss tidsperiode.

Regn ut rentefot /periodisk rente (P)

Periodisk rente (P):
0.25 %

Banken oppgir oftest en årlig rente, dvs. rente du må betale for lånte penger for et helt år. Betaler ned på lånet fortere må banken regne ut renten kun for perioden du hadde lånet.

Rentefot formel:

Eksempel:
Man låner 100000 med 5% rente 1.01 og betaler ned hele lånet etter 5 måneder. Man betaler hver måned og skulle ha 12 terminer i utgangspunktet.

Rentebeløpet for hele perioden = 100000kr * 0,41667% * 5 terminer = 2083kr