Skip to main content

Likhetstegn og Ulikhetstegn

I matematikk er likhetstegn og ulikhetstegn essensielle verktøy for å sammenligne verdier og uttrykk. Disse tegnene hjelper oss med å uttrykke relasjoner mellom tall og variabler på en presis måte. La oss utforske hvert av disse tegnene og se på noen eksempler for å forstå hvordan de brukes.

Likhetstegn =

Likhetstegnet brukes for å vise at to verdier eller uttrykk er like. Det indikerer at begge sider av tegnet har samme verdi.

Eksempler:

 • 5+3=85 + 3 = 8
 • x=10x = 10
 • 2×6=122 \times 6 = 12

Ulikhetstegn

Ulikhetstegn brukes for å vise at to verdier eller uttrykk ikke nødvendigvis er like. Det finnes flere typer ulikhetstegn, hver med sin egen betydning:

 • > kalles “større enn” og er et ulikhetstegn.
 • < kalles “mindre enn” og er et ulikhetstegn.
 • kalles “større enn eller lik” og er et ulikhetstegn.
 • kalles “mindre enn eller lik” og er et ulikhetstegn.
 • kalles “ikke lik” og er et ulikhetstegn.

> (Større enn)

Dette tegnet brukes for å vise at verdien på venstre side er større enn verdien på høyre side.

Eksempler:

 • 7>57 > 5 (7 er større enn 5)
 • x>3x > 3 (x er større enn 3)
 • 10>2×410 > 2 \times 4 (10 er større enn 8)

< (Mindre enn)

Dette tegnet brukes for å vise at verdien på venstre side er mindre enn verdien på høyre side.

Eksempler:

 • 3<53 < 5 (3 er mindre enn 5)
 • y<12y < 12 (y er mindre enn 12)
 • 4+1<10−24 + 1 < 10 – 2 (5 er mindre enn 8)

≥ (Større enn eller lik)

Dette tegnet brukes for å vise at verdien på venstre side er enten større enn eller lik verdien på høyre side.

Eksempler:

 • 7≥77 ≥ 7 (7 er større enn eller lik 7)
 • z≥4z ≥ 4 (z er større enn eller lik 4)
 • 5+5≥105 + 5 ≥ 10 (10 er større enn eller lik 10)

≤ (Mindre enn eller lik)

Dette tegnet brukes for å vise at verdien på venstre side er enten mindre enn eller lik verdien på høyre side.

Eksempler:

 • 6≤86 ≤ 8 (6 er mindre enn eller lik 8)
 • a≤15a ≤ 15 (a er mindre enn eller lik 15)
 • 3+2≤63 + 2 ≤ 6 (5 er mindre enn eller lik 6)

≠ (Ikke lik)

Dette tegnet brukes for å vise at to verdier eller uttrykk ikke er like.

Eksempler:

 • 4≠5 (4 er ikke lik 5)
 • b≠10 (b er ikke lik 10)
 • 2×3≠5+1 (6 er ikke lik 6)