Koordinatsystemer

Koordinatsystemer brukes til å tegne og vise nøyaktig posisjoner. Det kan være alt fra kart, tekniske tegninger eller å tegne prikk-til-prikk-oppgaver.

Det er mange typer koordinatsystemer. Det mest vanlige koordinatsystemet heter “kartesisk koordinatsystem”.

Kartesisk koordinatsystem

Et kartesisk koordinatsystem er et koordinatsystem er det er 2 retninger, x og y. “x” går mot høyre og venstre, “y” går opp og ned.

Eksempel på et kartesisk koordinatsystem

 

Dette koordinatsystemet går fra 0 til 5 langs x-aksen, og 0 til 3 langs y-aksen.

Linjene kalles akser. Den horisontale linjen er x-aksen og den vertikale er y-aksen.

Koordinater

Punkter i et koordinatsystem kalles koordinater. De forteller hvor et punkt ligger. Ta punktet (2, 1). Det forteller at punktet ligger langs 2 på x-aksen, og 1 på y-aksen.

Koordinater skrives på formen (x, y).

Koordinatsystem med et punkt

Negativ koordinater

Negative koordinater er også tillatt.

Punkt med koordinat (-2, 1)

Manglende origo

Et utsnitt av et koordinatsystem må ikke ha origo synlig.

Et utsnitt av koordinatsystem er origo ikke er synlig

Origo er punktet (0, 0).